สกรูเมทัลซีท

สกรูเมทัลซีท(แปเหล็กท้องลอน) # 10X20 มม. (3/4")

สกรูเมทัลซีท(แปเหล็กท้องลอน) # 10X25 มม. (1")

สกรูเมทัลซีท(แปเหล็กท้องลอน) # 10X40 มม. (1 1/2")

สกรูเมทัลซีท(แปเหล็กท้องลอน) # 12X40 มม. (1 1/2")

สกรูเมทัลซีท(แปเหล็กท้องลอน) # 12X48 มม. (2")

สกรูเมทัลซีท(แปเหล็กท้องลอน) # 12X65 มม. (2 1/2")

สกรูเมทัลซีท(แปไม้ท้องลอน) # 12X50 มม. (2")

Visitors: 173,222