สามเหลี่ยมลบมุม

สามเหลี่ยมลบมุม(เทาเข้ม) 
 #D-225 ฐานกว้าง 25 มม.
 #D-230 ฐานกว้าง 30 มม.
 #D-235 ฐานกว้าง 35 มม.
Visitors: 174,396