แผ่นปิดเชิงชาย

แผ่นปิดเชิงชาย(กันนกลอนคู่) # 431
Visitors: 174,396