เส้นแบ่งแนวหินล้าง

เส้นแบ่งแนวหินล้าง (สี่เหลี่ยมคางหมู)
# 13 กลวง (13 มม.)
# 11 ต้น (11 มม.)
 (ยาว 2 เมตร)
Visitors: 174,396