สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้อง

สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องลอนเล็ก/ลอนคู่ ขนาด # 10x50 มม.

สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องลอนเล็ก/ลอนคู่ ขนาด # 10x65 มม.

สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องลอนเล็ก/ลอนคู่ ขนาด # 10x75 มม.

สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องลอนเล็ก/ลอนคู่ ขนาด # 10x90 มม.

สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องลอนเล็ก/ลอนคู่ ขนาด # 10x100 มม.

Visitors: 174,396