ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลส

ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลส (304) ขนาด 1.5" / 2" / 2.5" / 3" / 4"  

Visitors: 174,396