บัวเชิงผนังรัดฟอยล์

บัวเชิงผนัง ผลิตจากพีวีซีผสมเยื่อไม้ ใช้แทนไม้จริง เลื่อยได้ตอกตะปูได้ มีสีและลายในตัว ป้องกันปลวกมอดและแมลงต่าง ๆ  ได้อย่างดี        
Visitors: 174,396