เส้นยางกันแมลง

เส้นยางกันแมลงรุ่นยางนิ่ม 100 ซม. 

เส้นยางกันแมลงรุ่นสักหลาด 80 ซม.,100 ซม.            


       
Visitors: 174,396