บานเกล็ดอลูมิเนียม

ชุดบานเกล็ดอลูมิเนียมขนาดมาตรฐานพร้อมมือหมุนมีหลายผิวสีให้เลือกใช้ตามความต้องการ สีอลูมิเนียมด้าน, สีชา

(หน้าต่างสูง 100 ซม. ใ้ช้ขนาด 11 เกล็ด / สูง 110 ซม. ใช้ขนาด 12 เกล็ด / สูง 105 ซม. ใช้ขนาด 4 " 10 เกล็ด)
               

Visitors: 174,396