สีฝุ่น

คุณสมบัติ  

- สีฝุ่นแท้มาตรฐาน ใช้กับงานหิดขัด ปั้นโอ่ง งานเฟอร์เจอร์

- ชื่อสินค้า

 - สีฝุ่น 1 กก. 

# 120 แดงสด , # 222 แดงเ้ข้ม ,  # 318 ดำ ,  # 930 เหลือง ,

Visitors: 174,397