กาวตะปูบอสติก(โนโมเนล) 320 กรัม

คุณสมบัติ

  กาวตะปูเป็นยาวยางสังเคราะห์

  ใช้ติดวัสดุหลายประเภทแทนตะปู                              

Visitors: 174,397