ประตู พีวีซี PVC

ประตูพีวีซีคอมปาวด์ (พีวีซีชนิดเม็ด) ซึ่งมีมาตรฐานความเหนืยวและผิวเนียมกว่าประตูพีวีซีทั่วไป

Visitors: 174,397